Suppleringsvalg til folkeoplysningsudvalget 2014

Folkeoplysningsudvalget starter i 2014 på en ny periode. Derfor har der netop været afholdt indstillings- og valgmøde til det nye Folkeoplysningsudvalg. Men da posterne til det nye udvalg ikke blev udfyldt, afholdes der ifølge § 4 i Folkeoplysningsudvalgets vedtægter et suppleringsvalg.

Suppleringsvalg

Der afholdes suppleringsvalg:

  • Gørtlergade 4 i Slagelse – indgang via p-pladsen.
  • Tirsdag den 22. april

Kl. 16.00 vælges en stedfortræder for godkendte børne- og ungdomskorps

Kl. 16.30 vælges et medlem og en stedfortræder for lokale handicapforeninger, der hovedsageligt tilbyder folkeoplysende virksomhed for handicappede

Kl. 17.00 vælges to stedfortrædere for godkendte idrætsforeninger

Onsdag den 23. april

Kl. 16.00 vælges en stedfortræder for de godkendte oplysningsforbund

Kl. 16.30 vælges en stedfortræder for øvrige lokale godkendte foreninger/organisationer

Hvem kan deltage?

Til suppleringsvalget inviteres:

1. En repræsentant fra hver af oplysningsforbundene, som primært tilbyder undervisning, studiekredse og foredrag for voksne

2. Folkeoplysende godkendte idrætsforeninger, børne- og ungdomskorps samt øvrige godkendte foreninger og organisationer

3. Lokale handicapforeninger, der hovedsageligt tilbyder folkeoplysende virksomhed for handicappede

Man kan kun deltage og indstilles til suppleringsvalget, hvis man repræsenterer en forening/organisation, hvori man er aktiv i bestyrelsen, træner, underviser eller lignende.

Samtidig skal foreningen inden for det seneste år op til valget til Folkeoplysningsudvalget have gennemført folkeoplysende virksomhed i kommunen, have modtaget tilskud eller fået anvist lokaler/baner efter Folkeoplysningsloven. Distriktsforeninger har ikke indstillingsret.

Der kan ikke mødes eller stemmes ved fuldmagt.

Tilmelding

Deltagelse kræver tilmelding senest den 21. april til sagsbehandler Sussanne Kjæp på 58 57 46 35 eller sukja@slagelse.dk.

Det er kun den person, der er tilmeldt mødet, som kan deltage.

Første møde i det nye Folkeoplysningsudvalg vil blive afholdt den 29. april kl. 16.00, hvor det nye udvalg vil konstituere sig og udpege en formand og næstformand.

2. april 2014