Nyhedsbrev 03/2015

Idrætskonference 28. februar - husk tilmelding!

Et festfyrværkeri af interessante og lærerige oplæg fra spændende idrætsfaglige profiler venter deltagerne på idrætskonferencen lørdag den 28. februar 2015 på Gerlev Idrætshøjskole. Det endelige program er nu på plads, alle idrætsforeninger opfordres til at deltage og tage del i debatten, som skal danne udgangspunkt for Slagelse Kommunes nye idrætspolitik.

Såvel bredde- som eliteidrættens udfordringer og opgaver, hvad skal en idrætspolitik indeholde for at gøre en forskel, hvordan udvikler idrætsvanerne i Danmark sig, og hvordan gør vi hinanden bedre? Det er nogle af overskifterne for, hvad der venter deltagerne på idrætskonferenc

Toppen af idrætspoppen kigger forbi Slagelse

- I samarbejde med Slagelse Kommune har Slagelse Idræts Råd fået nogle virkelig gode oplægsholdere til at komme og sætte gang i konferencen og ikke mindst arbejdet med idrætspolitikken.

Alle idrætsforeninger er inviteret

Idrætskonferencen markerer startskuddet på arbejdet med en kommende idrætspolitik. Derfor er idrætslivet bredt set blevet inviteret til at deltage i konferencen, så idrætspolitikken i sidste ende kan blive så bredt repræsenteret som muligt. Alle foreninger kan tilmelde 2 deltagere, og vi opfordrer til, at foreningerne også vælger at lade unge komme med til konferencen, så de også kan komme med deres input.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig idrætskonferencen ved at benytte nedennævnte link.

Du har også mulighed for at komme med input til idrætspolitikken, hvis du er forhindret i at deltage på konferencen. Send en mail til en af Slagelse Idræts Råds bestyrelsesmedlemmer, der vil medbringe indsparkene i den videre proces.

Slagelse Idræts Råd