Mission

Slagelse Idræts Råd er idrætsorganisationen i Slagelse Kommune, som bygger bro imellem de lokale idrætsforeninger og idrættens (vores) interessenter - det gælder DIF, DGI, DFIF og Slagelse Kommune samt øvrige interessenter overfor idrætten.

Slagelse Idræts Råd er idrættens og idrætsforeningernes talerør lokalt.

Vi favner alle idrætstilbud: bredden, eliten, talenterne, motionisterne og handicappede - uanset alder.

Vi vil understøtte et aktivt idrætsliv og skabe de bedste mulige rammer for idrætten lokalt.

Vi vil bakke op om de lokale idrætsforeningers initiativer det gælder såvel udendørs som indendørs.

Vi vil understøtte idrætslederne i deres foreningsarbejde, sådan at Slagelse Kommune bliver det bedste sted at være frivillig idrætsleder.

En del af foreningsbegrebet er, at:

  • være åben for alle
  • virke på et demokratisk grundlag

Vision

Vi vil løfte vores idrætsliv i Slagelse Kommune frem i forreste række

                         "Sammen løfter vi idrætten"

Værdigrundlag

Åbenhed og imødekommenhed

Vi er åbne for alle idrætsforeninger, idrætsgrene og idrætsudøvere. Alla skal føle sig værdsat uanset niveau.

Bredde og elite

Vi har fokus på både bredde og elite uanset alder.

Konstruktiv dialog og sparring

Vi er ydmyg overfor alle, men udviser overblik og er sparringspartner i naturlige sammenhænge.

Synlighed

Vi vil være synlige og eksponere idrætten og idrættens interesser som Slagelse Idræts Råd både lokalt og regionalt.