Fra højre: Vægtløfter Kris Suckow, Badmintonspiller Lukas Kristiansen, Svømmer Frederik S. Johansen, Svømmer Camilla Hansen, 5-kæmper Line Grubbe, BMX kører Nanna Jensen, Cykelrytter Tue Larsen, Dressurrytter Amira Aasted, Rytter Pernille Tribler, Inline- og skøjteløber Viktor Hald Thorup og formand Jørn C. Nielsen.
Fra venstre ses: Tue Larsen, Slagelse Cykle Ring - Line Grubbe, Slagelse Fægte Klub - Kris Suckow, AK Atlas - Camilla Hansen, Korsør Handicap Idræt & SVØM Korsør - OL-deltager Viktor Hald Thorup og Jørn C. Nielsen
Udsnit fra repræsentantskabsmødet 14. marts 2018 på Gerlev Idrætshøjskole

Nye idrætsambassadører udnævnt

På årets repræsentantskabsmøde 14. marts 2018 blev der udnævnt 8 nye idrætsambassádører og siden starten i 2014, er antallet opppe på 37.

 

Vi har en høj foreningsprocent blandt de unge op til konfirmationsalderen, men herefter daler den.

Og det er synd fordi udover det er sundt at bevæge sig er det også socialt en vigtig brik I hvordan vi som mennesker fungere mentalt. Det er årsagen til at vi udnævner lokale idrætsambassadører.

Positive signaler på Slagelse Idræts Råds repræsentantskabsmøde - men også negative ryster - foreningerne bekymrede

 

På Slagelse Idræts Råds repræsentantskabsmøde på Gerlev Idrætshøjskole udtalte formand Jørn C. Nielsen at frivilligheden lokalt har det godt og henviste til en analyse hvor Slagelse kommune var gået 45 pladser frem på listen over landets kommuner til nr. 25 idet der er flere frivillige pr. medlem.

Omkring 70 fremmødte deltog i det årlige repræsentantskabsmøde.

Medlemsvækst i foreningerne

Også medlemstallet går fremad og derfor er der stor grund til at rose vores foreninger og her er vi gået 21 pladser frem i samme analyse til nr. 53 ud af landets 98 kommuner.

Økonomi

Økonomien i foreningerne er udfordret, ikke mindst da medlemmer og forældre af foreningerne stiller større krav til foreningerne.

Kravene betyder at der skal være tilstrækkelig kvalitet i idrætstilbuddene også til træningsforhold, både i form af trænere, men også ift. faciliteter.

Flere foreningsledere udtalte på mødet store frustrationer og bekymring omkring de forskellige tilskud, hvor der allerede er skåret og hvor der er flere besparelser på vej.

Folkeoplysningsudvalg

Vi kan se tilbage på 8 gode år, hvor at flere beslutninger var lagt over i Folkeoplysningsudvalget. Det er vi meget tilfredse med, sådan at beslutningerne tages tættere på vores idrætsliv af foreningsfolk. Vi håber på at folkeoplysningsudvalget fortsætter og tror da når tidligere 2 byråd har været enige om dette så vil det også ske fremover udtalte Jørn C. Nielsen.

 

 

Idrætspolitik og faciliteter - Berit Gunnarsen ny i bestyrelsen

 

Idrætspolitik og faciliteter

I Slagelse Idræts Råd afventer vi med spænding en facilitetsvurdering og analyse på området, der blev opstartet sidste forå, sådan at en fremadrettet strategi kan vedtages.

Det skal jo ikke mindst ses i sammenhæng med at vi i sidste års facilitetetsanalyse gik 77 pladser tilbage til nr. 84.

Det er et opmærksomhedspunkt, da både tanker i retning af vedligeholdelse og eventuelle nye faciliteter trænger sig på ikke mindst når vi ser andre kommuner som Holbæk, Vordingborg og Roskilde virkelig er igang med at opgraderer.

Fremtid

Da der er mange områder der kæmper om "medllemmernes gunst" er det vigtigt at foreningerne kender til deres økonomi og at der ikke skæres yderligere.

Ved det vedtagne budget frem til 2021 har vi følgende udvikling, der betyder at kommunens driftsudgifter fra 2011-2021 er steget med 20,2% og udgifterne til folkeoplysningsområdet, hvor medlems- og lokaletilskud er en del af,  i samme periode er faldet med 13,5%.

Vi er oprigtigt talt meget bekymrede ved den udvikling sagde formanden.

Bestyrelsen

Der var genvalg til: Henrik Lauritsen, Olav Olsen, Ole Christensen, Ove Sandholdt og Søren Nielsen

Nyvalgt blev:

Berit Gunnarsen, Skælskør og til daglig skolelærer på X class i Slagelse. Desuden er hun formand for Storebælt Triatlon Klub, som hun har været med til at starte. Hun afløser Pierre deShasta.